OZONE

Ozone สามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มได้ดีและรวดเร็ว เนื่องจากโอโซน เป็นตัวทำออกซิเดชั่นได้สูงมาก สามารถเข้าทำลายสารอนินทรีย์ เช่น เหล็ก แมงกานีส ได้อย่างรวดเร็ว

โอโซน เทคโนโลยี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โอโซน ประกอบด้วย ออกซิเจน 3 อะตอม โอโซนเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมออกซิเจนที่ไม่เสถียร โอโซนเป็นก๊าซที่มีประสิทธิภาพการออกซิไดซ์สูง นิยมใช้ในการบำบัดน้ำและอากาศ โดยผลพลอยได้สุดท้ายของโอโซนคือ ก๊าซออกซิเจน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โอโซนผลิตโดยรังสียูวีจากแสงแดด นอกจากนี้โอโซนในอุตสาหกรรมจะเกิดจากการปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของโอโซน

Ozone System OZONFILT
OZMa

เป็นเครื่องที่มีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน สามารถผลิตโอโซนจากอากาศหรือออกซิเจน ได้สูงสุด 735 กรัมต่อชั่วโมง

Ozone System OZONFILT
OZVa

OZONFILT OZVa มีประสิทธิภาพสูง ขนาดกระทัดรัด

สามารถผลิตโอโซนจากอากาศหรือออกซิเจน ได้สูงสุด 90 กรัมต่อชั่วโมง

System Solution OZONFILT
Compact OMVa

OZONFILT Compact OMVa เป็นเครื่องที่พร้อมใช้งาน สำหรับการผลิตโอโซน

Brochure Ozone Food More Detail

Ozon-low More Detail

Ozone Application

การบำบัดน้ำหล่อเย็น

การฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม

(Pre-) ออกซิเดชั่นของน้ำดื่ม

ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำสาธารณะโดยใช้ UV และโอโซน

การบำบัดน้ำเสีย

การฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

การบำบัดน้ำยูทิลิตี้