HYDROGEN Gas Generator | Micro Torch

เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ เป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนจากน้ำ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ มีการเผาไหม้ที่สะอาดหมดจด เปลวไฟที่ได้มีอุณหภูมิสูงถึง 3000 C สามารถใช้ได้กับโลหะทุกประเภท ทอง, เงิน, ทองคำขาว, ทองแดง, ดีบุก, สังกะสี เป็นต้น การลดการเกิดออกซิเดชันและสารตกค้างทำให้ไม่เกิดเขม่าดำติดชิ้นงาน

Micro Torch

- ใช้สำหรับก๊าซไฮโดรเจนและออกซิเจน

- มีปุ่มปรับความแรง

- น้ำหนักเบา

- ใช้งานง่าย

- ความปลอดภัย (มี Flashback Arrestor ภายใน)