Polishing Machine | LMJ Centrifugal Barrel Series

เครื่องขัด เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่ในอุตสาหกรรม เครื่องประดับ, แก้ว, นาฬิกา, และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ทดแทนการขัดด้วยมือแบบดั้งเดิม ทำให้ลดเวลาในการขัดชิ้นได้

LMJ Centrifugal Barrel Series

เครื่องนี้ใช้ในการขัด, เครื่องประดับ, นาฬิกา, แว่นตา, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ขนาดเล็กต่างๆ

ลักษณะเฉพาะ :

  1. มีแรงต้านทานการสึกหรอสูง
  2. มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
  3. มีตัววัดความถี่ ตัวจับเวลา ทำงานได้สม่ำเสมอ
  4. การทำงานมีหน่วยเวลาเป็นชั่วโมง และนาที
  5. ไม่มีมลภาวะ