น้ำ DI

ระบบกรองน้ำ DI เป็นระบบที่สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ได้ โดยใช้ Cation Resin และ Anion Resin เป็นตัวจับ อิเล็กตรอน และโปรตอน ในน้ำ มีทั้งแบบสองหัวและแบบผสม ปัจจุบนแบบผสมเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับระบบน้ำ RO ทำให้ลดการใช้กรดและด่างได้

ระบบผลิตน้ำ DI

ระบบผลิตน้ำ DI (De-Ionization)

คือระบบผลิตน้ำให้บริสุทธิ์ที่ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ต่ำกว่า 1 us/cm  วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิมและใช้กันมากที่สุด โดยใช้ Ion Exchange Resin ในการจับประจุที่อยู่ในน้ำ ซึ่งในปัจจุบันได้นำระบบ Reverse Osmosis System เข้ามาใช้ก็ใช้เพียงช่วยลด Ionic Load ก่อนเข้าระบบ Ion exchange เท่านั้น ทำให้ลดภาระการล้างคืนรูปสารกรองไปได้มากพอสมควร แต่ภาระการล้างคืนรูปที่ต้องเสียเวลามาก และต้องใช้สารเคมี กรดและด่าง ก็ยังมีอยู่ในระบบการล้างคืนรูปเครื่องกรอง Mixed bed และจำเป็นต้องใช้ผู้ที่ชำนาญ ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง แต่ระบบนี้จะเป็นระบบที่ลงทุนเบื้องต้นต่ำกว่าระบบอื่น ๆ

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำ DI สำหรับห้อง LAB

ระบบผลิตน้ำ DI สำหรับห้อง LAB

ค่าความบริสุทธิ์ของน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO + Mixed bed มีค่าต่ำกว่า 1 us/cm ซึ่งเป็นการรวมเครื่องกรอง RO สำหรับใช้ในบ้าน โดยสารมารถหาอุปกรณ์บำรุงรักษาได้ทั่วไป และดูแลได้สะดวก ทำงานร่วมกับเครื่องกรอง Mixed bed ซึ่งเป็นชนิด Cartridge หรือ FRP Tank โดยสามารถล้างคืนรูป (Regeneration) ได้ สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์ ได้ตั้งแต่ 500-2000 ลิตร/วัน

ตัวอย่างระบบ DI และ Mixed Bed